1. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 2. AB Gustavsberg

  AB Gustavsberg, Gustavsberg, ett av Sveriges ledande företag inom badrum- och VVS-produkter, med fabriker i Gustavsberg och Vårgårda.
 3. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 4. väsensskådande

  väsensskådande, en inom Husserls fenomenologi postulerad kunskapsväg som tänks göra det möjligt att från en enskild upplevelse, ett konkret psykiskt fenomen, nå fram till en säker och allmängiltig kunskap om detta medvetandetillstånds grundläggande natur eller väsen.
 5. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 6. Överstyrelsen för yrkesutbildning

  Överstyrelsen för yrkesutbildning, KÖY, tidigare central myndighet med tillsyn över yrkesskolorna och den med statsbidrag inom näringslivet bedrivna yrkesutbildningen.
 7. läkardistrikt

  läkardistrikt, geografiskt avgränsat område där en eller flera distriktsläkare har det medicinska ansvaret för den offentligt bedrivna öppna vården utanför sjukhusens klinikmottagningar.
 8. Atlas över svensk folkkultur

  Atlas över svensk folkkultur, kulturhistoriskt kartverk med utförliga kommentarer, initierat av Gustav Adolfs Akademien 1937.
 9. blodcentral

  blodcentral, med en äldre benämning blodgivar(e)central, i andra länder ofta blodbank, institution som handhar rekrytering av blodgivare samt blodtappning och framställning av blodkomponenter för bl.a. blodtransfusion.
 10. Oklahoma

  Oklahoma, förkortat OK, delstat i USA.