1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 3. Schackenborg

  Schackenborg, danskt kungligt slott, 5 km väster om Tønder, Region Syddanmark.
 4. handelsagentur

  handelsagentur, den verksamhet som bedrivs av en handelsagent.
 5. havslädersköldpadda

  havslädersköldpadda, Dermochelys coriacea, art i familjen havslädersköldpaddor.
 6. spion

  spion, person som bedriver spioneri.
 7. grossist

  grossist, person eller företag som bedriver grosshandel.
 8. stadspost

  stadspost, lokal postverksamhet som bedrivs på privat initiativ.
 9. privatpost

  privatpost, postbefordran som bedrivs på privat initiativ.
 10. bärodling

  bärodling bedrivs yrkesmässigt eller som fritidsodling i stora delar av Sverige.