1. befallningsman

  befallningsman, person som utsetts att för överordnads räkning sköta eller förvalta ett visst område, i senare tid särskilt om person som övervakar arbetet på en större lantgård.
 2. förmans befallning

  förmans befallning, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund.
 3. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 4. imperium

  imperium, stormakt med världsomspännande intressen där den maktägande eliten härskar både över det egna folket och över andra, underkuvade folk.
 5. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 6. befallande

  befall´ande adj., ingen böjning ORDLED: be-fall-ande
  Svensk ordbok
 7. befalla

  befall´a verb befallde befallt, pres. befaller ORDLED: be-fall-er SUBST.: befallande, befallning
  Svensk ordbok
 8. befallningshavande

  befall`ningshavande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-fall-nings--hav-and-en
  Svensk ordbok
 9. befallning

  befall´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fall-ning-en
  Svensk ordbok
 10. befallningsman

  befall`ningsman subst. ~nen befallningsmän, best. plur. befallningsmännen ORDLED: be-fall-nings--mann-en
  Svensk ordbok