1. befallande

  befall´ande adj., ingen böjning ORDLED: be-fall-ande
  Svensk ordbok
 2. befalla

  befall´a verb befallde befallt, pres. befaller ORDLED: be-fall-er SUBST.: befallande, befallning
  Svensk ordbok
 3. andebesvärjelse

  andebesvärjelse, befallande tilltal till andar för att få dem att vika (se exorcism) eller för att utnyttja deras tjänster (se magi).
 4. imperativ

  imperativ, modus som anger uppmaning, förbud, vädjan, råd etc.
 5. kommendör

  kommendör, inom Frälsningsarmén titel för ledare för ett nationellt högkvarter.
 6. polemark

  polemark, i antikens Grekland ämbetsman med huvudsakligen militärt ansvar.
 7. imperativ

  imperativ, i filosofin ofta en imperativ sats, dvs. en sats som uttrycker en uppmaning, befallning, norm eller dylikt.
 8. imperativt mandat

  imperativt mandat föreligger när en vald ledamot i en representativ församling (riksdag, kommunfullmäktige etc.) tvingas rösta i konkreta ärenden efter diktat från dem som valt honom/henne.
 9. potestas

  potestas, i antikens Rom rätten att befalla över andra, inom familjen utövad av paterfamilias.
 10. imperativa programspråk

  imperativa programspråk, typ av programspråk vars grundläggande instruktioner (”kommandon”) läser data till minnet, manipulerar och skriver ut innehållet i minnet.