1. befallningshavande

  befall`ningshavande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-fall-nings--hav-and-en
  Svensk ordbok
 2. Konungens befallningshavande

  Konungens befallningshavande, Kungl. Maj:ts befallningshavande, KB, till 1918 det officiella namnet på den högsta statliga myndigheten i ett län, motsvarande den nuvarande länsstyrelsen.
 3. Kunglig Majestäts Befallningshavande

  Kunglig Majestäts Befallningshavande, KB, i 1855 års landshövdingeinstruktion den genomgående benämningen på länens högsta förvaltningsmyndighet.
 4. länsstyrelse

  länsstyrelse, högsta civila förvaltningsmyndighet i varje län.
 5. Runö

  Runö, estniska Ruhnu, ö i Rigabukten, Estland; 11 km 2, 50 invånare (2009).