1. befallningsman

  befallningsman, person som utsetts att för överordnads räkning sköta eller förvalta ett visst område, i senare tid särskilt om person som övervakar arbetet på en större lantgård.
 2. befallningsman

  befall`ningsman subst. ~nen befallningsmän, best. plur. befallningsmännen ORDLED: be-fall-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 3. ladufogde

  ladufogde, i södra Sverige benämning på befallningsman.
 4. Skjalm Hvide

  Skjalm Hvide, död ca 1113, själländsk bondehövding, stamfar till den mäktiga danska stormannasläkten Hvide.
 5. inspektor

  inspektor, förvaltare eller uppsyningsman på större lantbruk, tidigare även gruva, bruk, fabrik, skogsavverkning, men även om statliga uppsyningsmän i äldre tid, vissa befattningshavare t.ex. i bergsstaten, vid tullverket, järnvägar ( stationsinspektor) och justeringsverket.
 6. Godiva

  Godiva, Lady Godiva, ca 1040–ca 1080, engelsk förnäm dam, hustru till Edvard Bekännarens befallningsman i Coventry.
 7. domarregler

  domarregler, de samlingar av rättsgrundsatser som finns bevarade från början av 1300-talet fram till början av 1600-talet.
 8. herrgård

  herrgård, herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman.
 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. mejeri

  mejeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: mej-eri-et
  Svensk ordbok