1. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 2. befolkningspyramid

  befolkningspyramid [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--pyram-id-en
  Svensk ordbok
 3. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 4. dataanalys

  dataanalys, klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller andra fakta.
 5. grafisk framställning

  grafisk framställning, metoder att i bild sammanfatta och framhäva olika sidor av statistiska data.
 6. ålderspyramid

  ålderspyramid, grafisk framställning av en populations fördelning på olika åldersklasser, t.ex. årsklasser; pyramiden visar antingen den procentuella fördelningen eller det absoluta antalet individer efter åldersklass (det sistnämnda kallas även antalspyramid).
 7. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 8. Kina

  Kina är ett land i östra Asien.

 9. pyramid

  pyrami´d subst. ~en ~er ORDLED: pyram-id-en
  Svensk ordbok