1. klient

  klient engelska client, datorterm.
 2. William Howe

  Howe, William, från 1799 Viscount Howe (Lord Howe), 1729–1814, brittisk militär, generallöjtnant 1775, bror till Richard Howe.
 3. Borås Wäfveri AB

  Borås Wäfveri AB, Göteborg, en av Europas ledande textilindustrier inom bl.a. produktion och handel med textila produkter.
 4. Northern Telecom Ltd.

  Northern Telecom Ltd., Mississauga, Ontario, kanadensiskt telekommunikationsföretag, grundat 1895.
 5. Svenska Kreditförsäkringsaktiebolaget

  Svenska Kreditförsäkringsaktiebolaget, kreditförsäkringsbolag, startat 1928 som dotterbolag till försäkringsbolaget Hansa (sedermera Trygg-Hansa).
 6. Moshoeshoe I

  Moshoeshoe I , Mosheshe, Mshweshwe, född ca 1786, död 1870, afrikansk kung.
 7. parlamentärflagga

  parlamentärflagga, helvit flaggduk som tecken på fredliga avsikter.
 8. Elisha Gray

  Gray, Elisha, 1835–1901, amerikansk ingenjör och uppfinnare.
 9. Anders Wiberg

  Wiberg, Anders, 1816–87, präst, baptistpastor, samfundsledare.
 10. barnavårdsman

  barnavårdsman kallades den som enligt till och med 1981 gällande barnavårdslag skulle lämna stöd och hjälp till vårdnadshavare som så begärde.