1. begär

  begä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-gär-et
  Svensk ordbok
 2. begära

  begä´ra verb begärde begärt, pres. begär ORDLED: be-gär-de SUBST.: begärande; begär (till 2 och 3), begäran (till 1), begärelse (till 3)
  Svensk ordbok
 3. begärelse

  begä´relse subst. ~n ~r ORDLED: be-gär-els-en
  Svensk ordbok
 4. begärlig

  begä´rlig adj. ~t ORDLED: be-gär-lig
  Svensk ordbok
 5. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 6. löneklausul

  löneklausul, element eller villkor i ett kollektivavtal som, om det inte uppfylls, kan utgöra grund för part att säga upp avtalet eller begära omförhandling av väsentlig del av detta.
 7. postulant

  postulant, den som genomgår en prövotid i kloster eller ordenshus utan att ännu vara novis.
 8. petitum

  petitum, inom processrätten: kärandens yrkande i ett tvistemål.
 9. kupidon

  kupidon, cupidon, kärleksgud i barngestalt, se erot.
 10. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.