1. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 2. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 3. metonymi

  metonymi, stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat, som står i viss relation till det gängse.
 4. beroende

  beroende är när man känner att man behöver en drog och inte kan styra eller kontrollera det begäret.
 5. Lena Andersson

  Andersson, Lena, född 1970, författare och journalist.
 6. shakers

  shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.
 7. Jacques Lacan

  Lacan, Jacques, född 13 april 1901, död 9 september 1981, fransk psykoanalytiker.

 8. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk är att använda narkotika regelbundet så att det orsakar problem och skador på kroppen och hjärnan.
 9. Guido Cavalcanti

  Cavalcanti, Guido, ca 1255–ca 1300, italiensk diktare.
 10. Luis Buñuel

  Luis Buñuel var en spansk filmregissör som föddes 1900 och dog 1983.