1. avidya

  avidya, den falska kunskap som skall bekämpas enligt hinduiskt tänkande, särskilt enligt Vedanta.
 2. Guido Cavalcanti

  Cavalcanti, Guido, ca 1255–ca 1300, italiensk diktare.
 3. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 4. beroende

  beroende är när man känner att man behöver en drog och inte kan styra eller kontrollera det begäret.
 5. Fernando Rey

  Rey (egentligen Casado Arambillet), Fernando, 1917–94, spansk skådespelare.
 6. Luis Buñuel

  Luis Buñuel var en spansk filmregissör som föddes 1900 och dog 1983.
 7. Luis Cernuda

  Cernuda, Luis, 1902–63, spansk författare.
 8. metonymi

  metonymi, stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat, som står i viss relation till det gängse.
 9. Rikard Schönström

  Schönström, Rikard, född 1955, litteraturvetare, professor vid Lunds universitet sedan 2006.
 10. Jean-Claude Carrière

  Carrière, Jean-Claude, född 1931, fransk filmmanusförfattare.