1. anslutningsrätt

  anslutningsrätt, en rätt som vid exekutiv försäljning av t.ex. fastighet tillkommer en fordringsägare som är bättre berättigad än den som begärt försäljningen.
 2. passivitetsverkan

  passivitetsverkan, juridisk term som innebär att en rättslig effekt inträder på den grund att någon underlåter att vidta en viss åtgärd, t.ex. påminna om en fordran för att undgå preskription eller svara på ett anbud som han begärt.
 3. bevistalan

  bevistalan, åklagarens talan vid domstol då barn under 15 år (som inte är straffmyndigt) misstänks ha begått ett svårt brott.
 4. skyddsbelopp

  skyddsbelopp, term som förekommer i samband med exekutiv försäljning av fastighet.
 5. lägsta budet

  lägsta budet, inom fastighetsrätten benämning på det lägsta bud som får godtas vid exekutiv auktion på fastighet.
 6. acklamation

  acklamation, mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.
 7. Peace & Love

  Peace & Love, musikfestival i Borlänge, anordnad årligen i slutet av juni från 1999 av kulturföreningen med samma namn.
 8. Tarpeiska klippan

  Tarpeiska klippan, brant klippa vid sydsidan av Capitolium i Rom.
 9. kvarlevande stridsrätt

  kvarlevande stridsrätt, en i 1976 års medbestämmandelag i företagsdemokratiskt intresse inskriven rätt för arbetsmarknadspart att även sedan kollektivavtal om t.ex. lön har träffats företa facklig stridsåtgärd i syfte att framtvinga avtalsreglering av medbestämmanderätt för löntagarsidan i fråga om företagsledning e.d.
 10. assurans

  assurans, försäkring av postförsändelser.