1. begå

  begå´ verb begick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: be-går SUBST.: begående
  Svensk ordbok
 2. begåvningsreserv

  begåvningsreserv, utbildningsreserv, den del av en årskull som har intellektuella och andra förutsättningar för högre utbildning men som inte har haft möjlighet att genomgå sådan.
 3. begåvningsprofil

  begåvningsprofil, beskrivning av olika sidor av en individs begåvning.
 4. begåvning

  begåvning, begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader i individers förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter.
 5. begåvningshandikapp

  begåvningshandikapp, nedsättning av förståndsfunktionerna.
 6. begåvningsreserv

  begå`vningsreserv subst. ~en ~er ORDLED: be-gåv-nings--re-serv-en
  Svensk ordbok
 7. begåvad

  begå´vad adj. begåvat ORDLED: be-gåv-ad
  Svensk ordbok
 8. begåvning

  begå´vning subst. ~en ~ar ORDLED: be-gåv-ning-en
  Svensk ordbok
 9. begåva

  begå´va verb ~de ~t ORDLED: be-gåv-ar SUBST.: begåvande
  Svensk ordbok
 10. Jim Jones

  Jones, James ( Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.