1. desertör

  desertör är en vardaglig benämning på den person som begår det militära brottet rymning.
 2. fel av första slaget

  fel av första slaget begår den som hävdar att en hypotes är felaktig när den i själva verket är sann.
 3. imaginärt brott

  imaginärt brott, inbillat brott.
 4. bedrägeri

  bedrägeri är ett brott som den begår som lurar till sig pengar.
 5. landsskadlig vårdslöshet

  landsskadlig vårdslöshet, brott som förövas av den som av oaktsamhet begår någon av de gärningar som benämns landsförräderi eller landssvek.
 6. övervakare

  övervakare är någon som håller efter och stöttar den som dömts till skyddstillsyn av en domstol.
 7. återfall i brott

  återfall i brott, recidiv, att en person som en gång begått ett brott åter begår brottslig handling.
 8. straffrättsvillfarelse

  straffrättsvillfarelse, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund som innebär att den som uppenbart ursäktligt har en oriktig uppfattning om tillåtligheten av en brottslig handling som han begår, t.ex. att han fått ett felaktigt besked av en myndighet, inte är ansvarig för sitt brott.
 9. illegal

  illegal, olaglig, lagstridig, som strider mot lagen, det att någon medvetet och överlagt begår en handling som är straffbelagd, ett brott, dvs. att handlingen strider mot gällande lag.
 10. gäldenärsbrott

  gäldenärsbrott, benämning på vissa brott som en person begår mot samtliga sina existerande och i några fall även förutsebara borgenärer, t.ex. bokföringsbrott.