1. bjära

    bjära, bara eller bära, den framför allt nord- och östsvenska beteckningen för ett dragväsen som vanligen förknippas med häxtron, i södra och västra Sverige kallat trollhare, mjölkhare e.d., i Värmland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland puke eller pukhare.
  2. fontän

    fontän, springbrunn, vattenkonst, anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte.

  3. begjuta

    begju´ta verb begöt begjutit begjuten begjutna, pres. begjuter ORDLED: be-gjut-er SUBST.: begjutande, begjutning
    Svensk ordbok