1. begagnad

  begagnad [-gaŋ´n-] adj. begagnat ORDLED: be-gagn-ad
  Svensk ordbok
 2. diaspora

  diaspora kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion.
 3. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 4. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 5. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 6. allierad

  allierad, bundsförvant.
 7. second hand-kläder

  second hand-kläder, begagnade kläder.

 8. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 9. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 10. Kristian II

  Kristian II (danska Christian II eller Christiern II), i Sverige ibland kallad ”Kristian Tyrann”, född 1 juli 1481, död 25 januari 1559, kung av Danmark–Norge 1513–23, av Sverige 1520–23, son till kung Hans och Kristina av Sachsen.