1. fladdermöss

    fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
  2. lottdragning

    lottdragning, lottkastning, gamla allmänmänskliga metoder att avgöra val mellan olika alternativ; lottkastning har också fungerat som (hasard)spel eller lek.
  3. begiven

    begi´ven adj. begivet begivna ORDLED: be-giv-en
    Svensk ordbok