1. adventivrot

  adventivrot, rot som inte utvecklats från växtembryots rotanlag.
 2. Begonia

  Begonia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet begonior.
 3. begonior

  begonior, Begonia, släkte begoniaväxter som förekommer i varma och fuktiga skogsområden i tropiska och subtropiska trakter med undantag för Australien och Polynesien.
 4. begonia

  bego´nia subst. ~n begonior ORDLED: begoni-an
  Svensk ordbok
 5. prydnadsväxtodling

  prydnadsväxtodling, den dominerande delen av svensk yrkesmässig trädgårdsodling med i huvudsak växthusodlade produkter.
 6. gråmögel

  gråmögel, Botrytis, anamorfen av sporsäckssvampsläktet Botryotinia och viktiga parasiter på många högre växter.
 7. rexbegonia

  rexbegonia, Begonia×rex-cultorum, hybrid mellan östasiatiska arter i släktet begonior i familjen begoniaväxter.
 8. julbegonia

  julbegonia, Begonia×cheimantha, hybrid mellan den sydafrikanska buskbegonian Begonia dregei och knölbegonian Begonia socotrana från ön Socotra i Indiska oceanen.
 9. fyllomani

  fyllomani, tillstånd då blad eller bladdelar utvecklas från ställen på växten där blad normalt ej utvecklas, t.ex. från bladytan hos vissa begonior och från frukten hos äpple.
 10. buskbegonior

  buskbegonior, Begonia×credneri, B. haageana, B. metallica, B. scharffiana, hybrid och arter i familjen begoniaväxter.