1. begränsning

  begrän´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-gräns-ning-en
  Svensk ordbok
 2. begränsningslinje

  begrän`sningslinje subst. ~n ~r ORDLED: be-gräns-nings--linj-en
  Svensk ordbok
 3. begränsningsyta

  begrän`sningsyta subst. ~n begränsningsytor ORDLED: be-gräns-nings--yt-an
  Svensk ordbok
 4. heliopausen

  heliopausen (av helio- och paus), heliosfärens yttersta begränsning.
 5. klinoklor

  klinoklor, bergartsbildande, monoklint mineral tillhörande kloritgruppen, med sammansättningen (Mg,Fe 2+) 5Al(Si 3Al)O 10(OH) 8.
 6. avtrappning

  avtrappning, arkitekturterm: trappformigt stigande begränsning av ett murverk, t.ex. på trappstegsgavlar.
 7. heliosfären

  heliosfären, det område kring solen som uppfylls av solvinden och i vars yttre delar solvinden växelverkar med det interstellära mediet.
 8. nonfigurativ

  nonfigurativ, icke-föreställande, term för bildkonst som inte alls har något verklighetsmotiv, och vars former inte svarar mot några former eller föremål i verkligheten.
 9. beskärning

  beskärning, begränsning av fotografisk bild, i original eller reproduktion, för att koncentrera motivet och ta bort ovidkommande detaljer.
 10. ansvarsbegränsning

  ansvarsbegränsning, begränsning av skadeståndsskyldighet till visst belopp eller värde.