1. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 2. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 3. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 4. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 5. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 6. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 7. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 8. begynna

  begynn´a verb begynte begynt, pres. begynner ORDLED: be-gynn-er SUBST.: begynnande; begynnelse
  Svensk ordbok
 9. begynnelsestadium

  begynn`elsestadium subst. begynnelsestadiet begynnelsestadier ORDLED: be-gynn-else--stadi-et
  Svensk ordbok
 10. begynnelselön

  begynn`elselön subst. ~en ~er ORDLED: be-gynn-else--lön-en
  Svensk ordbok