1. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 2. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 3. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 4. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 5. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 6. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 7. begynna

  begynn´a verb begynte begynt, pres. begynner ORDLED: be-gynn-er SUBST.: begynnande; begynnelse
  Svensk ordbok
 8. begynnelsestadium

  begynn`elsestadium subst. begynnelsestadiet begynnelsestadier ORDLED: be-gynn-else--stadi-et
  Svensk ordbok
 9. begynnelselön

  begynn`elselön subst. ~en ~er ORDLED: be-gynn-else--lön-en
  Svensk ordbok
 10. begynnelsevärde

  begynn`elsevärde subst. ~t ~n ORDLED: be-gynn-else--värd-et
  Svensk ordbok