1. begynna

  begynn´a verb begynte begynt, pres. begynner ORDLED: be-gynn-er SUBST.: begynnande; begynnelse
  Svensk ordbok
 2. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.

 3. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 4. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 5. optikusatrofi

  optikusatrofi, förtvining av synnerven.
 6. Murad III

  Murad III , 1546–95, osmansk sultan från 1574.
 7. Wilhelm Carpelan

  Carpelan, Wilhelm, 1778–1829, friherre, statssekreterare, överpostdirektör 1812–29; se släktartikel Carpelan.
 8. kvinnofrågan

  kvinnofrågan, samlingsterm från slutet av 1700-talet för de problem som uppstod för kvinnorna när industrialiseringen förändrade deras arbets- och försörjningsvillkor samtidigt som de lämnades utanför den begynnande demokratiseringsprocessen.
 9. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 10. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.