1. behålla

  behåll´a verb behöll behållit behållen behållna, pres. behåller ORDLED: be-håll-er SUBST.: behållande
  Svensk ordbok
 2. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 3. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.
 4. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 5. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 6. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 7. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 8. nationell minoritet

  nationell minoritet kallas en minoritet som har blivit erkänd och fått särskilda rättigheter i ett land.

 9. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 10. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.