1. behövas

  behö´vas verb behövdes behövts, pres. behövs äv. behöves ORDLED: be-höv-as SUBST.: behov
  Svensk ordbok
 2. behöva

  behö´va verb behövde behövt, pres. behöver ORDLED: be-höv-er SUBST.: behov (till 1)
  Svensk ordbok
 3. behövande

  behö´vande adj., ingen böjning ORDLED: be-höv-ande
  Svensk ordbok
 4. behövlig

  behö´vlig adj. ~t ORDLED: be-höv-lig
  Svensk ordbok
 5. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. myggor

  myggor, Nematocera, underordning i insektsordningen tvåvingar.

 8. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 9. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 10. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.