1. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).
 2. psykiatrisk behandling.

  psykiatrisk behandling, behandling med psykofarmaka och psykosociala insatser mot psykiska störningar.

 3. behandlingsideologi

  behandlingsideologi, föreställningen att syftet med påföljd för brott ska vara lagöverträdarens resocialisering.
 4. nationell behandling

  nationell behandling, term inom immaterialrätten som rör utländska rättsinnehavares ställning.
 5. behandlingskollektiv

  behandlingskollektiv, äldre benämning på de behandlingsinstitutioner som huvudsakligen vände sig till alkohol- och narkotikamissbrukare.
 6. behandling

  behan´dling subst. ~en ~ar ORDLED: be-handl-ing-en
  Svensk ordbok
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. Nagasaki

  Nagasaki, huvudort i prefekturen med samma namn på Kyushus västkust, Japan.

 9. behandlingshem

  behandlingshem, benämning på institutioner inom socialtjänsten.

 10. behandlingsarbete

  behandlingsarbete, sammanfattande benämning på systematisk psykologisk eller social verksamhet för att rehabilitera människor.