1. behov

  behov, begrepp som inom fysiologi och psykologi används för att förklara människors och djurs målinriktade beteende.
 2. behovshierarki

  behovshierarki, behovstrappa, psykologisk teori som rangordnar människans behov i olika nivåer.
 3. behovstrappa

  behovstrappa, detsamma som behovshierarki.
 4. behov

  beho´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-hov-et
  Svensk ordbok
 5. behovsreduktion

  behovsreduktion, begrepp som används för att förklara människors och djurs beteende som resultatet av sekvensen behov–spänning–beteende–spänningsminskning.
 6. behovsprincip

  beho`vsprincip subst. ~en ~er ORDLED: be-hovs--princip-en
  Svensk ordbok
 7. behovspröva

  beho`vspröva verb ~de ~t ORDLED: be-hovs--pröv-ar SUBST.: behovsprövande, behovsprövning
  Svensk ordbok
 8. behovsprövning

  beho`vsprövning subst. ~en ~ar ORDLED: be-hovs--pröv-ning-en
  Svensk ordbok
 9. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 10. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.