1. beivra

  bei´vra verb ~de ~t ORDLED: be-ivr-ar SUBST.: beivrande; beivran
  Svensk ordbok
 2. beivran

  bei´vran subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas beivranden ORDLED: be-ivr-an
  Svensk ordbok
 3. krigstukt

  krigstukt, krigslydnad, disciplin och ordning inom krigsmakten, i allmänhet reglerad genom särskilda lagar eller krigsartiklar.
 4. krigsförbrytelse

  krigsförbrytelse, krigsbrott, svåra överträdelser av krigets lagar, exempelvis genom användning av förbjudna vapen, order om eller deltagande i tortyr eller annan svår misshandel av krigsfångar eller civila.

 5. skyddande av brottsling

  skyddande av brottsling, brott mot allmän verksamhet som begås av den som motverkar att någon annans brott upptäcks eller beivras.
 6. brottsbekämpning

  brottsbekämpning, i den kriminalpolitiska debatten benämning på samhällets åtgärder för att förhindra brott och för att lagföra personer som har begått brott.
 7. vångalag

  vångalag, skånsk benämning på den arbetsorganisation som reglerade arbetet på gärdena i bysamhället.
 8. ambitus

  ambitus, i antikens Rom otillåten röstvärvning, framför allt i form av bestickning, som mot republikens slut allt oftare måste beivras inför rätta i enlighet med en hel serie lagar som stiftades mot företeelsen.
 9. informationsfrihet

  informationsfrihet, en av de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen (RF).
 10. trafikövervakning

  trafikövervakning, uppgift som i första hand åvilar polisen och som syftar till att skapa trygghet och säkerhet i trafiken.