1. bejaka

  beja´ka verb ~de ~t ORDLED: be-jak-ar SUBST.: bejakande, bejakning
  Svensk ordbok
 2. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 3. tro–vetande

  tro–vetande, traditionellt motsatspar i religiös och filosofisk diskussion.
 4. Franz Tumler

  Tumler, Franz, 1912–98, österrikisk författare.
 5. Nikodemos

  Nikodemos, Nikodemus, en farisé och medlem av judarnas Stora råd, omnämnd i Johannesevangeliet; han sympatiserade i hemlighet med Jesus.
 6. Kullervo Manner

  Manner, Kullervo, född 1880, död troligen 1939, finländsk tidningsman och politiker (kommunist).
 7. madhyamika

  madhyamika , mādhyamika, den filosofiska skola inom mahayanabuddhismen som söker en ”mellanväg”, ”medelväg” ( madhyamaka) mellan förnekandet och bejakandet av tingens existens.
 8. Tariq Ramadan

  Ramadan, Tariq, född 1962, schweizisk intellektuell, professor i religion och filosofi vid universitetet i Fribourg och vid Collège de Saussure i Genève.

 9. vilja till makt

  vilja till makt, tyska Wille zur Macht, begrepp hos Friedrich Nietzsche (närmast myntat på Schopenhauers ”vilja till liv”).
 10. Nini Roll Anker

  Anker, Nini Roll, 1873–1942, norsk författare.