1. bejaka

  beja´ka verb ~de ~t ORDLED: be-jak-ar SUBST.: bejakande, bejakning
  Svensk ordbok
 2. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 3. Nikodemos

  Nikodemos, Nikodemus, en farisé och medlem av judarnas Stora råd, omnämnd i Johannesevangeliet; han sympatiserade i hemlighet med Jesus.
 4. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 5. Franz Tumler

  Tumler, Franz, 1912–98, österrikisk författare.
 6. Kullervo Manner

  Manner, Kullervo, född 1880, död troligen 1939, finländsk tidningsman och politiker (kommunist).
 7. madhyamika

  madhyamika , mādhyamika, den filosofiska skola inom mahayanabuddhismen som söker en ”mellanväg”, ”medelväg” ( madhyamaka) mellan förnekandet och bejakandet av tingens existens.
 8. Tariq Ramadan

  Ramadan, Tariq, född 1962, schweizisk intellektuell, professor i religion och filosofi vid universitetet i Fribourg och vid Collège de Saussure i Genève.

 9. transavantgardet

  transavantgardet , italienska transavanguardia, beteckning för en krets italienska konstnärer som fick ett internationellt genombrott omkring 1980, bl.a. Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino och Ernesto Tatafiore.
 10. Nini Roll Anker

  Anker, Nini Roll, 1873–1942, norsk författare.