1. bekännelse

  bekännelse, trosbekännelse, en formelartad sammanfattning av det avgörande och omistliga i en religion.
 2. bekännelselitteratur

  bekännelselitteratur, en under senare delen av 1970-talet använd benämning på en del av den självbiografiska litteraturen.
 3. Bekännelser

  Bekännelser, Confessions, självbiografiskt verk i tolv böcker av den schweizisk-franske författaren Jean-Jacques Rousseau, utgivet 1782–89.

 4. bekännelseskrifter

  bekännelseskrifter, inom protestantiska kyrkor använd benämning på sammanställningar av texter som anger en kyrkas grundläggande lärodokument.
 5. Augsburgska bekännelsen

  Augsburgska bekännelsen, de lutherska kyrkornas grundläggande bekännelseskrift.
 6. Bekännelser

  Bekännelser, Confessiones, ett av kyrkofadern Augustinus mest berömda verk, vilket förelåg färdigt omkring 397.

 7. Elizabeth II

  Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary), född 21 april 1926, brittisk drottning sedan 1952.

 8. rastafari

  rastafari, engelska rastafarians (av Ras Tafari, egentligen Ras Teferi, namn på kejsar Haile Sellassie I före kröningen 1930), religiös-etnisk rörelse från Jamaica (Västindien); även anhängare av denna rörelse.
 9. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 10. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.