1. Barometern

  Barometern, moderat morgontidning i Kalmar med editionen Oskarhamns-Tidningen; grundad 1841, sexdagarstidning sedan 1912.

 2. troendedop

  troendedop, trosdop , medvetet dop, en inom baptistiska trossamfund skapad term – med udd mot barndopsseden – som avser att karakterisera det i Nya Testamentet beskrivna kristna dopet (jämför Apostlagärningarna 2:37–42).
 3. reinkarnation

  reinkarnation, metempsykos, transmigration, själavandring, återfödelse, tron att själen efter döden tar gestalt i en ny kropp alltefter gärningarna i ett tidigare liv.
 4. Dreyfusaffären

  Dreyfusaffären, fransk rättsskandal som pågick under tolv år (1894–1906) och delade landet i två oförsonliga läger, för och emot Alfred Dreyfus.
 5. Fjärde internationalen

  Fjärde internationalen, Den socialistiska världsrevolutionens parti, trotskistisk rörelse.
 6. Johannes Döparen

  Johannes Döparen, judisk domsprofet och botpredikant.
 7. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 8. bekännelse

  bekännelse, trosbekännelse, en formelartad sammanfattning av det avgörande och omistliga i en religion.
 9. bekänna

  bekänn´a verb bekände bekänt, pres. bekänner ORDLED: be-känn-er SUBST.: bekännande; bekännelse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok