1. beklädnadsteknisk linje

  beklädnadsteknisk linje, tidigare tvåårig gymnasieutbildning i hantverksmässig och industriell tillverkning av kläder.
 2. beklädnad

  beklädnad, sammanfattande benämning på klädesplagg inklusive skodon och huvudbonader.
 3. beklädnadsindustri

  beklädnadsindustri, sammanfattande benämning på den industri som producerar klädesplagg, inklusive skodon och huvudbonader, för privat konsumtion och beklädnad för industriell användning.
 4. beklädnad

  beklädnad, inom kemisk-teknisk industri den beläggning som anbringas inuti autoklaver, behållare och cisterner för att skydda det metalliska materialet mot t.ex. korrosion.
 5. Beklädnadsarbetarnas förbund

  Beklädnadsarbetarnas förbund, egentligen Beklädnadsarbetarnas förbund–Textil Konfektion Läder, tidigare fackförbund inom LO.
 6. bekläda

  beklä´da äv. beklä´ verb beklädde beklätt, pres. bekläder äv. beklär ORDLED: be-kläd-er, be-klär SUBST.: beklädande, beklädning
  Svensk ordbok
 7. beklädnad

  beklä´dnad subst. ~en ORDLED: be-kläd-nad-en
  Svensk ordbok
 8. beklämning

  bekläm´ning subst. ~en ORDLED: be-kläm-ning-en
  Svensk ordbok
 9. beklämd

  bekläm´d adj. beklämt ORDLED: be-kläm-da
  Svensk ordbok
 10. beklämmande

  beklämm´ande adj., ingen böjning ORDLED: be-klämm-ande
  Svensk ordbok