1. commedia dell’arte

  commedia dell’arte, italiensk teaterform som uppkom i mitten av 1500-talet och höll sig levande fram till slutet av 1700-talet.

 2. Samuel Beckett

  Beckett, Samuel, född 13 april 1906, död 22 december 1989, irländsk författare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1969, en av den moderna litteraturens och teaterns förgrundsgestalter.
 3. Orestes

  Orestes (grekiska Orestēs), grekisk sagohjälte, son till Mykenes kungapar Agamemnon och Klytaimnestra, bror till Elektra.
 4. beklagligen

  bekla´gligen adv. ORDLED: be-klag-lig-en
  Svensk ordbok
 5. beklaglig

  bekla´glig adj. ~t ORDLED: be-klag-lig
  Svensk ordbok
 6. beklagande

  bekla´gande subst. ~t ~n ORDLED: be-klag-and-et
  Svensk ordbok
 7. beklaga

  bekla´ga verb ~de ~t ORDLED: be-klag-ar SUBST.: beklagande
  Svensk ordbok
 8. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 9. kondoleans

  kondoleans, formellt, högtidligt beklagande av någons sorg över en avliden.
 10. deploration

  deploration, klagosång, tonsättning byggd på en sörjande text.