1. bekräfta

  bekräf´ta verb ~de ~t ORDLED: be-kräft-ar SUBST.: bekräftande; bekräftelse
  Svensk ordbok
 2. bekräftelse

  bekräftelse, juridisk term; erkännande av något som tidigare avtalats, t.ex. ett avtal som slutits vid muntliga förhandlingar eller att man antagit ett anbud på vissa villkor.
 3. bekräftad check

  bekräftad check, certifierad check, check som är försedd med trassatbankens namn.
 4. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 5. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 6. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 7. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 8. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 9. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 10. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.