1. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 2. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 3. tuba

  tuba, familj av bygelhorn bland bleckblåsinstrumenten.
 4. nattrock

  nattrock, lång, löst sittande och ofta varm rock företrädesvis använd av män som bekvämt hemmaplagg.
 5. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 6. chevreau

  chevreau, chevrå, kromgarvat getskinn med slät och högglansig yta.
 7. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.
 8. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 9. Lydia Davis

  Davis, Lydia, född 1947, amerikansk författare.

 10. fyra

  fyra, talet, har i västerlandet spelat en relativt liten roll i magiska sammanhang, i varje fall vid jämförelse med de i många sammanhang figurerande tre-, sju- och niotalen.