1. bekymrad

  bekym´rad adj. bekymrat ORDLED: be-kymr-ad
  Svensk ordbok
 2. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 5. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 6. leninism

  leninism, Lenins version av marxism.
 7. psykoterapi

  psykoterapi, behandling av psykiska problem med psykologiska metoder.
 8. lidandets problem

  lidandets problem. Lidandet blir ett tankemässigt problem framför allt där det finns en tro på en gudomlig skapelse och en allsmäktig, kärleksfull styrelse av världen.
 9. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 10. ångestsyndrom

  ångestsyndrom, irrationell ångest som förekommer med panikattacker ( paniksyndrom) och utan panikattacker (generaliserat ångestsyndrom, på engelska generalized anxiety disorder, GAD).