1. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.

 2. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 3. Belarus

  Belarus, Vitryssland, stat i östra Europa.

 4. Belgiska Kongo

  Belgiska Kongo, belgisk koloni i Centralafrika 1908–60.
 5. bel

  bel, beteckning B, måttenhet för dämpning, förstärkning eller nivå, uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande.
 6. Belize

  Belize, till 1973 Brittiska Honduras, stat i Centralamerika.

 7. bel canto

  bel canto, en vid mitten av 1800-talet införd term för en från föregående århundrade ärvd virtuos italiensk sångstil, som markant skilde sig från bl.a. Wagners sångideal.
 8. Belgrad

  Belgrad, serbiska Beograd, huvudstad i Serbien; 1,2 miljoner invånare (2012).
 9. Belfast

  Belfast, huvudstad i Nordirland, Storbritannien; 267 700 invånare (2011), med förstäder 603 700.
 10. belle époque

  belle époque, egentligen la belle époque, benämning på tiden kring sekelskiftet 1900 i Frankrike, särskilt med avseende på det sorglösa nöjeslivet i Paris.