1. belägenhet

  belä´genhet subst. ~en ~er ORDLED: be-läg-en-het-en
  Svensk ordbok
 2. psykologiska perspektiv

  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet.
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 5. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 6. dvärgplanet

  dvärgplanet, benämning på de största småplaneterna med i det närmaste rund form.

 7. grottkonst

  grottkonst, allmän benämning på målningar, ristningar och reliefer och portabel konst i grottor från huvudsakligen yngre paleolitisk tid i Europa.

 8. kvinnorätt

  kvinnorätt, nordisk benämning på den del av rättsvetenskapen som studerar sammanhangen mellan kvinnokön och rättsregler.
 9. Stora Alvaret

  Stora Alvaret, område på södra Öland; för belägenhet se landskapskarta Öland.
 10. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.