1. beläte

  beläte, ålderdomligt ord för bild, avbild som i äldre svenska bibelöversättningar oftast står för avgudabild och därför har fått nedsättande klang.
 2. beläte

  be`läte subst. ~t ~n ORDLED: be--lät-et
  Svensk ordbok
 3. Ingegerd Granlund

  Granlund, Ingegerd, 1903–78, lärare och författare.
 4. bild

  bild subst. ~en ~er ORDLED: bild-en
  Svensk ordbok