1. belåten

  belå´ten adj. belåtet belåtna ORDLED: be-låt-en
  Svensk ordbok
 2. belåtenhet

  belå´tenhet subst. ~en ORDLED: be-låt-en-het-en
  Svensk ordbok
 3. endorfiner

  endorfiner är en grupp små proteiner i hjärnan som minskar smärta och gör att man känner välbehag.

 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. missbelåten

  miss`belåten adj. missbelåtet missbelåtna ORDLED: miss--be-låt-en
  Svensk ordbok
 6. högeligen

  hö`geligen adv. ORDLED: höge-lig-en
  Svensk ordbok
 7. förnöjd

  förnöj´d adj. förnöjt ORDLED: för-nöj-da
  Svensk ordbok
 8. nöjd

  nöjd adj. nöjt ORDLED: nöj-da
  Svensk ordbok
 9. tillfredsställd

  till`fredsställd adj. tillfredsställt ORDLED: till-freds--ställ-da
  Svensk ordbok
 10. föreställa sig

  fö`reställa sig verb föreställde föreställt, pres. föreställer ORDLED: före--ställ-er SUBST.: föreställning
  Svensk ordbok