1. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 2. belöning

  belöning, detsamma som förstärkning.
 3. belöning

  belö´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-lön-ing-en
  Svensk ordbok
 4. Christopher Polhem

  Christopher Polhem var en framstående svensk uppfinnare i slutet av 1600-talet och under första hälften av 1700-talet.
 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 7. Nobelpris

  Nobelpris är stora belöningar som delas ut i december varje år i Stockholm.

 8. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 9. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 10. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.