1. belöning

  belöning, detsamma som förstärkning.
 2. belöning

  belö´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-lön-ing-en
  Svensk ordbok
 3. belöningsmedalj

  belöningsmedalj, medalj som tilldelas en person som belöning för framstående insatser av skilda slag, för långvarig och väl vitsordad tjänst eller till minne av någon betydelsefull händelse.
 4. belöningssystem

  belöningssystem är särskilda nervbanor i hjärnan.
 5. belöningslagen

  belöningslagen, inlärningspsykologisk term, se effektlagen.
 6. belöningssilver

  belöningssilver, med inskription försedda skedar, bägare, dryckeskannor m.m. av silver, utdelade av offentliga institutioner eller privata arbetsgivare som erkänsla för skicklighet och/eller lång och trogen tjänst.
 7. Christopher Polhem

  Christopher Polhem var en framstående svensk uppfinnare i slutet av 1600-talet och under första hälften av 1700-talet.
 8. gratifikation

  gratifikation, tillfällig extra belöning utöver lön eller arvode, vanligen i form av pengar.
 9. Nordstjärnemedaljen

  Nordstjärnemedaljen, medalj instiftad 1986 som en underavdelning till Nordstjärneorden för belöning vid statsbesök.
 10. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.