1. belöningssystem

  belöningssystem är särskilda nervbanor i hjärnan.
 2. belöningsmedalj

  belöningsmedalj, medalj som tilldelas en person som belöning för framstående insatser av skilda slag, för långvarig och väl vitsordad tjänst eller till minne av någon betydelsefull händelse.
 3. belöningslagen

  belöningslagen, inlärningspsykologisk term, se effektlagen.
 4. belöningssilver

  belöningssilver, med inskription försedda skedar, bägare, dryckeskannor m.m. av silver, utdelade av offentliga institutioner eller privata arbetsgivare som erkänsla för skicklighet och/eller lång och trogen tjänst.
 5. belöning

  belöning, detsamma som förstärkning.
 6. belöning

  belö´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-lön-ing-en
  Svensk ordbok
 7. Christopher Polhem

  Christopher Polhem var en framstående svensk uppfinnare i slutet av 1600-talet och under första hälften av 1700-talet.
 8. korollarium

  korollarium, en sats som följer så omedelbart av ett teorem att något eget bevis för satsens riktighet inte behövs.
 9. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 10. gratifikation

  gratifikation, tillfällig extra belöning utöver lön eller arvode, vanligen i form av pengar.