1. belöpa sig

    belö´pa sig verb belöpte, belöpt äv. belupit, pres. belöper ORDLED: be-löp-er
    Svensk ordbok
  2. första världskriget

    första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.