1. belasta

  belas´ta verb ~de ~t ORDLED: be-last-ar SUBST.: belastande, belastning
  Svensk ordbok
 2. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.
 3. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 4. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 5. fjäder

  fjäder, maskinelement som konstruerats för att deformeras kraftigt när det belastas.
 6. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 7. konditionsträning

  konditionsträning, uthållighetsinriktad träning, baserad på att arbete med stora muskelgrupper som pågår i mer än två minuter kräver energiomsättning i närvaro av syre (aerob omsättning).

 8. Hookes lag

  Hookes lag, grundläggande sats inom elasticitetsteorin, hållfasthetsläran och urverkstekniken.
 9. elastiskt material

  elastiskt material, material i en kropp som belastad och därefter fullständigt avlastad återtar sin ursprungliga form.
 10. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.