1. belevad

  bele´vad adj. belevat ORDLED: be-lev-ad
  Svensk ordbok
 2. Urban

  Urban, mansnamn av latinskt ursprung, av urbanus ’artig’, ’belevad’, egentligen ’som hör till staden’, ’stadsbo’, en bildning till urbs ’stad’.
 3. manerlighet

  manerlighet, manierlighet, sirligt, gammaldags sätt att uppträda och uttrycka sig i tal och skrift.
 4. Kolingen

  Kolingen, figur i historier och teckningar av Albert Engström.
 5. skämtteckning

  skämtteckning, övergripande benämning på komisk och underhållande bild, som kan vara av samhällskritisk eller anekdotisk karaktär.
 6. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 7. James Mason

  Mason, James, 1909–84, brittisk skådespelare.
 8. Lauritz Falk

  Falk, Lauritz, 1909–90, norsk-svensk skådespelare, regissör och konstnär.
 9. polerad

  pole´rad adj. polerat ORDLED: pol-er-ad
  Svensk ordbok
 10. väluppfostrad

  vä`luppfostrad adj. väluppfostrat ORDLED: väl--upp-fostr-ad
  Svensk ordbok