1. belle époque

  belle époque, egentligen la belle époque, benämning på tiden kring sekelskiftet 1900 i Frankrike, särskilt med avseende på det sorglösa nöjeslivet i Paris.
 2. Bellerofon

  Bellerofon, Bellerofontes, i grekisk myt en hjälte från Korinth.
 3. belle indifférence

  belle indifférence, term som präglades av den franske neurologen J.M. Charcot för att beskriva patienters attityd till hysteriska symtom som förlamning, balansrubbning, dövhet, blindhet och minnesförlust.
 4. Belle Starr

  Starr, Myra (Belle), född Shirley, 1848–89, amerikansk laglös.

 5. Rose Belle

  Rose Belle, stad i södra Mauritius; för belägenhet se landskarta Mauritius.
 6. Belle de Boskoop

  Belle de Boskoop, äppelsort som spreds från Nederländerna under 1860-talet och blev ganska vanlig i södra Sverige.
 7. Belle Isle-sundet

  Belle Isle-sundet, sund i Canada mellan Labradorhalvön och Newfoundlandön.
 8. Belle-Île-en-Mer

  Belle-Île-en-Mer, bretonska Enez ar Gerveur, låglänt ö utanför Quiberonhalvön i sydvästra Bretagne, Frankrike.
 9. bellevue

  bellevue, synonym till belvedere.
 10. Bellevue

  Bellevue, villaförstad i Malmö, sydväst om stadens centrum.