1. belletrist

  belletris´t subst. ~en ~er ORDLED: belletr-ist-en
  Svensk ordbok
 2. belletristisk

  belletris´tisk adj. ~t ORDLED: belletr-ist-isk
  Svensk ordbok
 3. belles lettres

  belles lettres avsåg länge i såväl Frankrike som i Sverige humanistisk vetenskap och lärdom, varvid förtrogenhet med klassiska språk och författare stod i centrum.