1. Bellis

  Bellis, det vetenskapliga namnet på växtsläktet tusenskönor.
 2. bellis

  bellis [bel´- el. bel`-] subst. ~en, plur. ~ el. ~ar ORDLED: bell-is-en
  Svensk ordbok
 3. Trilussa

  Trilussa , pseudonym för Carlo Alberto Salustri, 1871–1950, italiensk poet.
 4. Giuseppe Gioacchino Belli

  Belli, Giuseppe Gioacchino, 1791–1863, italiensk diktare.
 5. tusenskönor

  tusenskönor, Bellis, släkte korgblommiga växter med åtta arter fleråriga örter från Mellaneuropa och medelhavsområdet.
 6. tusensköna

  tusensköna, Bellis perennis, art i familjen korgblommiga växter.
 7. tusensköna

  tu`sensköna subst. ~n tusenskönor ORDLED: tusen--skön-an
  Svensk ordbok