1. belopp

  belopp [-låp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-lopp-et
  Svensk ordbok
 2. nominellt belopp

  nominellt belopp, en akties andel i aktiekapitalet.
 3. greyhound

  greyhound, brittisk hundras inom FCI-grupp 10 (före 1994 inom gruppen vinthundar).
 4. kreditlimit

  kreditlimit, det högsta belopp till vilket ett kreditinstitut ger en låntagare kredit.
 5. moment

  moment, M, storhet inom fysiken.
 6. franchise

  franchise, självrisk för försäkringstagaren som gäller för varje skada som inte överstiger ett visst, i försäkringsavtalet angivet belopp men som bortfaller om skadan överstiger detta belopp.
 7. garantibelopp

  garantibelopp, garantibelopp , garantinivå, lägsta belopp för föräldrapenning.
 8. skatteavdrag

  skatteavdrag, belopp som arbetsgivare ska dra från den anställdes lön för inbetalning av preliminär skatt.
 9. penningböter

  penningböter, böter i form av ett visst angivet belopp, se böter.
 10. summaersättning

  summaersättning, ett i förväg bestämt belopp som ska utgå vid avtalsbrott, t.ex. en viss summa pengar vid brott mot en förpliktelse att inte avslöja affärshemligheter eller ett visst belopp för den tid då en leverantör helt eller delvis är i dröjsmål med leveransen.