1. Belsebub

  Belsebub, de onda andarnas furste, se Beelsebul.
 2. Bergen-Belsen

  Bergen-Belsen, Belsen, plats för tyskt koncentrationsläger under andra världskriget, beläget ca 20 km nordväst om Celle i Niedersachsen, Tyskland.
 3. Belsassar

  Belsassar, babylonisk kung enligt Daniels bok, se Belshassar.
 4. bel

  bel, beteckning B, måttenhet för dämpning, förstärkning eller nivå, uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande.
 5. Bela Lugosi

  Lugosi, Bela, egentligen Béla Blaskó, 1882–1956, ungersk-amerikansk skådespelare.
 6. Los Angeles

  Los Angeles, ofta förkortat L.A., stad i delstaten Kalifornien, USA; 4 miljoner invånare (2016), i storstadsområdet 13,3 miljoner invånare.

 7. decibel

  decibel, beteckning dB, enhet för logaritmiska storheter; 1 decibel = 0,1 bel.
 8. Belsen

  Belsen, tyskt koncentrationsläger, se Bergen-Belsen.
 9. Belshassar

  Belshassar, babylonisk kung enligt Daniels bok.
 10. Béla Bartók

  Bartók, Béla, född 25 mars 1881, död 26 september 1945, ungersk tonsättare.