1. belysa

  bely´sa verb belyste belyst, pres. belyser ORDLED: be-lys-er SUBST.: belysande, belysning
  Svensk ordbok
 2. belysande

  bely´sande adj., ingen böjning ORDLED: be-lys-ande
  Svensk ordbok
 3. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 4. Ceres

  Ceres, småplanet nr 1, den största och först upptäckta asteroiden, numera betraktad som en dvärgplanet.

 5. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 6. semiotik

  semiotik, det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga.
 7. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 8. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 9. teologi

  teologi, det metodiska reflekterandet över religiösa grundbegrepp och handlingar.
 10. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.