1. ben

  ben, detsamma som benvävnad.
 2. ben

  ben, inom kappsegling beteckning för sträckan mellan två på varandra följande märken i en kappseglingsbana.
 3. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 4. ben

  ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ben-et
  Svensk ordbok
 5. Ben Carson

  Carson, Benjamin (Ben), född 18 september 1951, amerikansk läkare, politiker (republikan), bostadsminister sedan 2017.

 6. Ben Hur

  Ben Hur, titelfiguren i Lew Wallace roman ”Ben-Hur” (1880) som utspelas i Palestina på Jesu tid.

 7. Ben Bernanke

  Bernanke, Benjamin ( Ben), född 1953, amerikansk ekonom, 2006–14 ordförande för USA:s centralbank Federal Reserve System.
 8. Ben Shahn

  Shahn, Ben, 1898–1969, litauisk-amerikansk konstnär och fotograf.
 9. Ben Benson

  Benson, Benjamin ( Ben), 1915–59, amerikansk författare.
 10. Ben Jonson

  Jonson, Benjamin ( Ben), född 11 (?) juni 1572, död 6 augusti 1637, engelsk poet och dramatiker, näst Shakespeare den mest betydande under den elisabetanska perioden.