1. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 2. Big Ben

  Big Ben, populär benämning på klocktornet i norra gaveln på parlamentshuset i London.

 3. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 4. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 5. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 6. benmärg

  benmärg, vävnad i skelettbenens hålrum.
 7. Benjamin Franklin

  Franklin, Benjamin, född 17 januari 1706, död 17 april 1790, amerikansk publicist, vetenskapsman och politiker.
 8. Benarespredikan

  Benarespredikan, den predikan som buddhan Shakyamuni skall ha hållit för fem asketer i Sarnath nära Benares (Varanasi) kort efter sin upplysning.
 9. benfiskar

  benfiskar, Osteichthyes, alternativt Teleostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur med ca 21 000 kända arter.
 10. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.